Česle ručně stírané

Česle ručně stírané slouží k zachycování pevných nečistot v přitékající vodě. Na ČOV se obvykle instalují jako záložní zařízení ke strojním česlím.