Česlicový koš

Česlicový koš slouží k zachycení hrubších nečistot v odpadní vodě na výtoku z kanalizace do čerpacích jímek.