Řetězové shrabováky pro podélné usazovací a dosazovací nádrže

Řetězové shrabováky je možné použít v čistírnách odpadních vod ke shrabování kalu ze dna nádrže a stírání plovoucích nečistot v podélných nádržích.