Vertikální čtvercové dosazovací nádrže

Vertikální čtvercové dosazovací nádrže slouží k sedimentaci a oddělení biologického kalu z odpadní vody.