Vírový a vertikální lapák písku

Lapák písku slouží k sedimentaci a oddělení písku z odpadní vody.