Vyplachovací klapka dešťové zdrže

Vyplachovací klapka se používá k čištění usazeného kalu a nečistot v dešťových zdržích.