Intenzifikace, rekonstrukce a optimalizace provozu

Při všech problémech s technologickým zařízením čistíren odpadních vod, úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů a průmyslových rozvodů spojených s jejich stavem, nedostatečnou kapacitou spojenou s rozšiřováním výroby a zvyšováním produkce navrhneme optimální řešení a vypracujeme technologický návrh s orientačním vyčíslením nákladů spojených s realizací.