Konzultační činnost

Pro všechny naše obory činnosti zajišťujeme konzultace a poradenství. Na základě jednání (a u stávajících technologických celků na základě prohlídky) společně se zákazníkem zhodnotíme situaci a následně vypracujeme technologický návrh s orientačním vyčíslením nákladů spojených s jeho realizací.