Provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

Na základě živnostenského listu můžeme provozovat vodovod, kanalizaci nebo čistírnu odpadních vod, případně zajišťujeme pouze technologický dohled a vedení této činnost v souladu s požadavky zákazníka.