Technologický dohled při zkušebním i trvalém provozu

Díky odborné zdatnosti našich pracovníků nabízíme technologický dohled nad provozem čistírny odpadních vod a úpraven vody, který probíhá formou pravidelných kontrol, při nichž jsou dolaďovány technologické parametry. Provoz je pravidelně vyhodnocován s cílem dosáhnout maximálního využití dané investice.