Uvedení do provozu

Před uvedením technologického díla do provozu provedeme odborné zaškolení obsluhy. Budoucí provozovatel je detailně seznámen s problematikou provozu technologického celku, řízení provozu, obsluhou, údržbou jednotlivých zařízení a bezpečností práce. Uvedení díla do provozu předchází též provedení nezbytných zkoušek, testů a kalibrace měrných čidel ve smyslu platné legislativy.