Výrobu zařízení pro čistírny odpadních vod a úpravny vody

Vyrábíme s ohledem na přání zákazníka v materiálovém provedení z oceli tř. 17 nebo oceli tř. 11 s pozinkováním či nátěrem (některé výrobky mohou být vyrobeny i v různé kombinaci materiálů včetně polypropylenu) následující sortiment zařízení:

• česlicové koše
• ručně stírané česle
• lapáky písku – podélné, vertikální, vírové
• stavidla, hradítka, stavítka
• strojní zařízení usazovacích nádrží – kruhových, podélných
• strojní zařízení dosazovacích nádrží – kruhových, podélných
• strojní zařízení zahušťovacích nádrží
• zařízení pro přípravu a dávkování chemikálií
• automatické tlakové stanice
• ocelové konstrukce a obslužné lávky
• přenosná zvedací zařízení