Zpracování kompletní projektové dokumentace

Zpracováváme projektovou dokumentaci v následujícím rozsahu:

• studie a technologický návrh
• projektová dokumentace pro územní řízení
• projektová dokumentace pro stavební povolení
• realizační projektová dokumentace
• provozní řády pro zkušební a trvalý provoz