Zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a výrobu a montáž ocelových konstrukcí